Sök
Stäng Meny

Polisen i Bergslagen jobbar för att stoppa relationsvåldet

Lokalpolisområde Arvika jobbar för att ta fram en effektiv metod för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Fokus ligger främst på gärningspersonerna.

Utvecklingsarbetet bedrivs som ett pilotprojekt som, om det faller väl ut, kan komma att spridas i hela polisregion Bergslagen.

- Utgångspunkten är att vi ska jobba underrättelsebaserat i de här ärendena, berättar Tony Quiroga som leder arbetet, som går under namnet Kurage.

Med hjälp av tips från exempelvis utredningsgrupperna inom brott i nära relation och externa uppgiftslämnare identifieras personer som är intressanta att följa - så kallade fokuspersoner. En insatsplan upprättas för varje individ.

- Olika individer och situationer kräver olika insatsplaner, förklarar Tony. Vi måste till exempel ta hänsyn till den som utsätts för våld (eller misstänks utsättas för våld), så att våra åtgärder inte försvårar situationen. Vi kan till exempel arbeta mot överträdelser av kontaktförbud. En annan metod vi vill utveckla är proaktiva samtal; att försöka förmå en våldsutövare att söka behandling för sin problematik eller erbjuda den som är brottsutsatt kontakt med specialister inom sjukvården.


Gemensamt mål – relationsvåldet ska upphöra

Samverkan med andra samhällsaktörer är en mycket viktig del i Kurage.

- För att vi ska få en brottsförebyggande effekt över tid behöver vi samverka med aktörer som har tillgång till åtgärder och kompetens som inte finns inom polisen, förklarar Tony.


I lokalpolisområde Arvika samverkar polisen för närvarande med fyra kommuner (Arvika, Säffle, Årjäng och Eda), region Värmland och länsstyrelsen i Värmland. Parterna har olika roller i det brottsförebyggande arbetet, men alla har ett gemensamt och tydligt mål - att relationsvåldet ska upphöra.

- Ibland kommer vi att samverka operativt i ett pågående ärende, berättar Tony. Det kan till exempel handla om att, via region Värmland, få tillgång till samtalsstöd för någon av parterna eller att, via kommunen, snabbt få tillgång till en evakueringsbostad. Vi har till exempel ett ärende i en av våra kommuner där socialtjänsten är beredd att snabbt få fram ett skyddat boende till en kvinna. Inget fysiskt våld har utövats ännu, men den så kallade normaliseringsprocessen är i gång, vilket gör att risken är stor att mannen kommer att bli våldsam inom kort.


Höga inflöden av ärenden

Kurage befinner sig fortfarande i ett uppstartsskede. Det som ligger närmast till hands är att få igång det operativa arbetet med kontaktförbud.

- Vi jobbar också på att hitta bra sätt att, i samråd med åklagarna och utredningsgrupperna inom brott i nära relation, arbeta brottsförebyggande i ärenden som är redan är under utredning och där riskbedömningen visar på risk för fortsatt våld, säger Tony.

Förhoppningen är att arbetet med Kurage resulterar i effektiva arbetssätt som ger tydliga resultat; det vill säga verkligen förebygger brott. Om pilotprojektet faller väl ut är chanserna goda att Kurage kommer att spridas och implementeras i hela polisregion Bergslagen.

Kurage - förebyggande arbete mot våld i nära relation

Syftet med Kurage är att förebygga brott i nära relation. Arbetssätten som tas fram inom Kurage utgår från forskning och evidensbaserade metoder inom våld i nära relation.

Den typiske våldsutövaren i nära relation är en man och beteendet är repetitivt; det vill säga en man som har misshandlat en närstående fortsätter ofta att misshandla även i kommande relationer.

I Kurage ligger fokus på att få gärningspersonen att bryta sitt destruktiva beteende och därmed minska risken för våld; både i nuvarande och framtida relationer.

Det är inte kvinnan som ska behöva bryta genom att lämna. Problematiken finns hos förövaren, det är där vi måste jobba.

Vid våld i nära relation finns ofta psykisk ohälsa och/eller missbruk i grunden, vilket innebär att ett gripande inte bryter beteendet. Misshandel sker ofta kvällstid, ofta med alkohol inblandat. Den som misshandlar erkänner sällan att hen har problem vad gäller våldsamhet ("någon annans fel"). Därför behöver man försöka komma åt den psykiska ohälsan och missbruket.

Kurage – en del av utvecklingsarbetet rörande mäns våld mot kvinnor

Arbetet med Kurage ingår som en av flera delar i polisregion Bergslagens utvecklingsarbete rörande mäns våld mot kvinnor. Andra delar i arbetet handlar om att utveckla arbetsmetoderna inom utredning, nyttja kriminalteknisk resurs mer vid dessa brott och att via kommunikation öka kunskapen och medvetenhet om våldet i hemmen; både internt inom polisen och bland allmänheten.