Sök
Stäng Meny

Polisen i region Mitt kamerabevakar del av Västerås

Karta över område kring Steam Hotel i Västerås som kan komma att kamerabevakas.

Bild: Polismyndigheten

I samband med EU-mötet i Västerås den 27 och 28 mars har polisen beslutat att använda kamerabevakning med fasta kameror och UAS, så kallad drönare.

Detta gäller området runt omkring fastigheten Steam hotel i Västerås.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära arbetet i att säkerställa att sammankomsten ska kunna genomföras utan allvarligare ordningsstörningar och brottslighet.

Beslutet gäller för den 27 mars 2023 klockan 10.00 till 28 mars klockan 17.00.

Om kamerabevakning med fast kamera och UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter