Risk för större trafikstörning vid fotbollsmatch

På Södermalm kommer det cirka klockan 11 på söndag den 2 april samlas ett stort antal åskådare. De ska därefter gemensamt promenera till Tele2 Arena för att se på matchen som startar klockan 15:00.

Polisen bedömer att människor kommer samlas på och omkring Medborgarplatsen från klockan 11.00. Därefter kommer man kollektivt promenera på Götgatan och därefter över Skanstullsbron till Arenaområdet. Polisen kommer under tiden människor samlas genomföra trafikavspärrningar på Södermalm, Skanstullsbron, Johanneshovsbron, riksväg 73 i båda riktningar och omkring Gullmarsplan. Busstrafiken i området har lagts om fram till klockan 15:00.

Erfarenheter visar att insläppen tar tid på grund av att besökarna måste visiteras för att undvika att otillåtna föremål tas in på arenan. Åskådare uppmanas att vara ute i god tid. Ordningsstörningar kan inte uteslutas. Det kan också förekomma illegal pyroteknik när åskådarna samlas, tar sig till arenan samt inne på arenan vilket kan orsaka obehag och medföra hälsorisker.

Polisen ska förebygga ordningsstörningar

Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polis kommer att stötta arrangören i deras ansvar vid arenan och under arrangemanget. Tillsammans arbetar polisen och arrangören för att värna om en positiv stämning och gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Vid insatsen använder polisen UAS, Unmanned Aircraft System, även kallat drönare, för att förebygga brott. Det handlar också om att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och att på ett effektivt sätt lösa störningar i trafiken. Ett särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i kamerabevakningslagen.

Övervakade områden framgår av kartorna nedan som vart och ett kan komma att bevakas under de tidsintervall som framgår av bildtexten och beroende på händelseutveckling.

Bevakningsområde Södermalm

Bevakningsområde Södermalm, 10:00-15:30 samt 17:00-23:00

Övervakningsområde Arenaområdet

Övervakningsområde Arenaområdet, 12:00-22:00.

Relaterad information

Mer information om matchen och arenaområdet finns på www.tele2arena.se.

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se www.sl.se.

För information om trafikläget se www.trafiken.nu.
Veckans trafik 27 mars - 2 april