Risk för trafikstörningar under fotbollsderby på Tele2 arena

Måndagen den 13 mars spelas ett fotbollsderby på Tele 2 arena med avspark klockan 19.00. Många personer kommer att färdas samtidigt till arenan och eftersom det är vardag och under rusningstrafik är det mycket stor risk för trafikstörningar.

Polisen gör bedömningen att människor kommer samlas runt klockan 16.00 på olika platser för att därefter ta sig till arenaområdet med allmänna kommunikationsmedel och fordon. Eftersom många ska färdas samtidigt till arenan finns mycket stor risk för störningar. Rådet är att vara i god till arenan.

Erfarenheter visar att insläppen tar tid på grund av att besökarna måste visiteras för att undvika att otillåtna föremål tas in på arenan. Ordningsstörningar kan inte uteslutas. Det kan också förekomma illegal pyroteknik när åskådarna samlas och därefter tar sig till arenan samt inne på arenan vilket kan orsaka obehag samt medföra hälsorisker.

Polisen ska förebygga ordningsstörningar

Av den anledningen har Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polis kommer stötta arrangören i deras ansvar vid arenan och under arrangemanget. Tillsammans arbetar polisen och arrangören för att värna om en positiv stämning och gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Vid insatsen använder polisen UAS, Unmanned Aircraft System även kallad drönare, för att förebygga brott. Det handlar också om att för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet, samt att på ett effektivt sätt lösa störningar i trafiken. Ett särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Övervakade områden som framgår av kartorna kan komma att bevakas klockan 15:00-19:00 respektive klockan 15:00-23:00 beroende på händelseutvecklingen.

  • Karta över Kungsholmen.
    Karta över Kungsholmen, kamerabevakningsområde kl. 15:00-19:00.
  • Karta över Södermalm.
    Karta över Södermalm, kamerabevakningsområde kl. 15:00-23.00
  • Karta över Johanneshov.
    Karta över Johanneshov, kamerabevakningsområde kl. 15:00-23:00.
1/3

Mer information

Mer information om matchen och arenaområdet finns på Tele2:s hemsida.

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se SL:s hemsida.