Sök
Stäng Meny

Samverkan för ett tryggare Söderhamn

Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet. Polisen och Söderhamns kommun har en väl fungerande samverkan och en del i det trygghetsarbetet är den gemensamma lägesbilden.

Polisen i lokalpolisområde Hälsingland har ett väl fungerande samarbete med Söderhamns kommun sedan flera år tillbaka. 2021 startade också en lokal Brå-grupp som leder trygghetsarbetet i kommunen, här ingår polisen, Söderhamns kommun, bostadsbolag, civilsamhället, föreningsliv och näringsliv.

Som en del i arbetet med att göra Söderhamns kommun till en tryggare plats tas det varje månad fram en gemensam lägesbild för kommunen. Här samlas en stor mängd information in från lokalsamhället enligt modellen EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Modellen är framtagen av Brottsförebyggande rådet (Brå) och används även i andra kommuner.

- Det här handlar om ett långsiktigt och strukturerat trygghetsarbete där vi alla jobbar tillsammans för en ökad trygghet i kommunen och även där civilsamhället bidrar som en god kraft. Allmänheten kan uppleva otrygghet och oro med anledning av enskilda allvarliga händelser, men vi har också märkt hur vissa andra händelser överdrivs och får för stora proportioner i till exempel sociala medier. Den bild som då sprids kan bidra till att spä på otryggheten hos allmänheten ytterligare. Vi hoppas därför att den gemensamma lägesbilden kan bidra till att nyansera bilden av vad som faktiskt händer i Söderhamn och på så vis öka tryggheten säger Stefan Zäll, kommunpolis i Söderhamn.

Här kan du ta del av den lokala lägesbilden på Söderhamns kommuns webbplats.