Sex unga män gripna för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Ytterligare sex unga män har gripits till följd av upploppet i Sveaparken förra året.

Alla sex är hemmahörande i Örebro län. Fem har anhållits och en person sitter redan häktad för annat brott. Samtliga var under 18 år vid brottstillfället.

Numera har totalt 65 personer varit frihetsberövade till följd av det våldsamma upplopp som kom att uppstå istället för en allmän sammankomst som var planerad att ske då den 15 april 2022. De nu anhållna angrep och störde polisen i deras arbete genom våld och hot om våld, även polisfordon och polishundar skadades under upploppet.

Lite mer än tjugo procent av de frihetsberövade har varit minderåriga, vilket i praktiken har lett till sluten ungdomsvård i mellan 10 till 14 månader.