Sök

Så ska polisen bryta eskaleringen av det grova våldet

Polisen har startat en så kallad nationell särskild händelse för att med gemensam ledning bryta eskaleringen av det grova våldet. Det innebär att polisen kraftsamlar över hela landet och höjer det operativa tempot ytterligare.

Polisen förhindrar fler våldsbrott än tidigare, griper allt fler kriminella och gör mycket stora beslag. Trots det fortsätter skjutningarna och sprängningarna att ligga på en hög nivå. För att samla hela Polismyndigheten har Johan Olsson, chef på Nationella operativa avdelningen (Noa), beslutat om att inleda en nationell särskild händelse. Hanna Paradis är nationell kommenderingschef:

Vi organiserar oss i en särskild händelse för att omedelbart kunna kraftsamla hela polisen mot det grova våldet. På så sätt kan vi snabbt införa nya, effektiva arbetssätt, dela och lära av varandra.

Polisen har utvecklat nya system, arbetssätt och metoder för att möta våldet och polisregionerna Mitt och Stockholm har under en tid arbetat i särskilda händelser. Nu ska det arbetet förstärkas och införas i hela myndigheten.

Vi behöver accelerera det operativa tempot ytterligare. Det gör vi nu genom att förstärka de arbetssätt vi redan har arbetat fram och involvera alla polisregioner. Oavsett plats i landet ska vi snabbt kunna omsätta information till operativa insatser, säger Hanna Paradis.

Hela Polismyndigheten ska ha en gemensam lägesbild i fokus och arbeta proaktivt. Med proaktivitet menas en obruten reaktionskedja, där samtliga polisregioner är beredda att vidta operativa åtgärder dygnet runt.

Dessutom ska vi intensifiera arbetet med att identifiera huvudaktörer, deras nätverk och deras ekonomi. Det gör bland annat tillsammans med andra myndigheter för att direkt eller indirekt avbryta eskaleringen av det dödliga våldet, säger Hanna Paradis.

Om särskild händelse

Så ser gängkriminaliteten ut idag

Världen har blivit mer tillgänglig och den utvecklingen underlättar även för den kriminella miljön. I och med digitalisering, globalisering och förenklad distribution kan kriminella aktörer, som tidigare var beroende av gängen i storstäderna, nu självständigt föra in och sälja narkotika.

Den organiserade brottsligheten är i grunden affärsmässig med syfte att generera stora vinster till personer högt upp i en hierarkisk struktur. Gängen är kopplade till narkotikahandeln, först den nationella, som i sin tur är kopplat till den internationella. Därmed har den lokala narkotikahandeln i en liten stad, också en koppling till handeln i större städer.