Sök
Stäng Meny

Beslut om kameraövervakning med UAS i samband med kungens Jubileum

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med Unmanned Aerial Systems (UAS) över centrala delar av Stockholm den 16 september mellan klockan 14:00-16:00.

Under lördagen den 16 september genomförs ett evenemang för firandet av kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen. Evenemanget beräknar tilldra sig stora åskådarskaror från allmänheten då H.M. Konungen och Drottningen kommer att färdas i en kortege genom centrala Stockholm.

Polismyndigheten har därför fattat beslut om att kamerabevaka stora delar av Stockholms innerstad. Berörda områden framgår av bilderna nedan.

Behov av kameraövervakning bedöms därför föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka s

törningar av allmän ordning och säkerhet.

Bild på karta över området i Stockholms innerstad där polisen bevakar med hjälp av UAS.

Karta över området som bevakas med UAS.

Bild på karta över området i Stockholms innerstad där polisen bevakar med hjälp av UAS.

Karta över området som bevakas med UAS.

Beslut om avlysning av vattenområden den 16 september

Under lördagen kommer vissa vattenområden i centrala Stockholm vara avlysta för båttrafik under en tid på dagen.

Beslut om avlysning av vattenområden i centrala Stockholm 12 och 16 september, polisen.se

Uppdatering 16 september 14:00 

Polisen har tagit beslut att förlänga kameraövervakningen med UAS i Stockholms innerstad. Det nya beslutet gäller under lördagen 16:00-23:00.

Kamertaövervakning med UAS kommer att nyttjas vid behov utifrån aktuell lägesbild. 

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.