Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS i Fittja

Bild på karta över området i Fittja där polisen bevakar med hjälp av UAS.

Karta över området som kan komma att bevakas med UAS.

Polisen kan komma att kamerabevaka en del av Fittja med hjälp av Unmanned Aerial Systems (UAS) den 15 september mellan klockan 11.00 till 18.00.

Polismyndigheten har fattat beslut om att kamerabevaka en del av Fittja med UAS. Berörda områden framgår av bilden ovan.
Beslutet gäller från klockan 11.00 till 18.00 den 15 september 2023.

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.