Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS i Stockholms innerstad

Bild på karta över området runt Gamla stan där polisen bevakar med hjälp av UAS.

Karta över området som bevakas med UAS.

Polisen kommer kamerabevaka området runt Gamla stan med hjälp av Unmanned Aerial Systems (UAS) den 12 september mellan klockan 10.00-15.15.

Polismyndigheten har fattat beslut om att kamerabevaka området runt Gamla stan under riksmötets öppnande med UAS. Berörda områden framgår av bilden ovan. Beslutet gäller från klockan 10.00 till 15.15 den 12 september 2023.

Uppdatering

Polismyndigheten har beslutat att förlänga beslutet till klockan 17.00 den 12 september.

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.