Sök

Kamerabevakning med drönare i samband med Nostalgidagarna i Säter

Karta som visar område som kamerabevakas under Nostalgidagarna i Säter

Område för kamerabevakning med drönare i samband med Nostalgidagarna i Säter.

Polisen kommer att kamerabevaka delar av Säter med drönare i samband med Nostalgidagarnas 20-årsjubileum 19–21 juli.

Polismyndigheten har fattat beslut om att använda drönare i delar av Säter i samband med Nostalgidagarna.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats och förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Beslutet gäller från fredag 19 juli klockan 17:00 till lördag 20 juli klockan 03:00 samt lördag 20 juli klockan 17:00 till söndag 21 juli klockan 03:00.

Av bilden framgår vilket område det gäller.

Om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.