Sök

Kamerabevakning under Karlskoga motorsportvecka

Kartbild över området

Polisen har beslutat om kamerabevakning med drönare under Karlskoga motorsportvecka 13 -16 juni.

Karlskoga motorsportvecka är Karlskogas största återkommande evenemang och genomförs i år för tionde gången. På flertalet platser runt om i staden arrangeras tävlingar, uppvisningar, utställningar och shower. Utöver detta kommer arrangerade cruisingar äga rum i centrala Karlskoga under veckan. Förutom ett stort antal besökare förväntas en hög grad av alkoholkonsumtion vilket i sin tur riskerar att leda till bland annat ordningsstörningar och våldsbrott.

Bevakningen kommer att pågå 13 juni till 16 juni mellan klockan 10.00 till 06.00. Syftet är att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra brottslig verksamhet samt att upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet.

Beslutet är fattat enligt 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.