Sök

Kamerabevakning under Åfesten i Falun

Upptagningsområde för kamerabevakning under Åfesten i Falun.

Upptagningsområde för kamerabevakning under Åfesten i Falun. Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med drönare över delar av Falun i samband med Åfesten mellan 6 juni till 9 juni.

Åfesten är ett årligt återkommande arrangemang i Falun för alla åldrar. Under Åfesten bjuds deltagarna på försommardans, tivoli, dansbana, konserter med mera. Det kommer att befinna sig en hel del besökare på platsen.

Det finns därför ett behov av kamerabevakning i delar av Falun varav Polismyndigheten beslutat att bedriva kamerabevakning med stöd av 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, den aktuella tiden.

Plats för bevakningen

Falu centrum, se kartbild för upptagningsområdet.

Tider för bevakningen

2024-06-06 kl. 17:00 – 2024-06-07 kl.04:00
2024-06-07 kl. 17:00 – 2024-06-08 kl. 04:00
2024-06-08 kl. 17.00 – 2024-06-09 kl 04.00

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det ger även Polismyndigheten bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser och öka den upplevda som den faktiska tryggheten på platserna för kamerabevakningen.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.