Inställd verkställighetsresa till Afghanistan

Under tisdagen planerades en återvändandeinsats till Afghanistan. Resan har avbrutits med anledning av covid-19, och polisen jobbar nu med att hitta alternativa resvägar för de berörda återvändarna.

Återvändarinsatsen är en del av  Polismyndighetens ansvar för att verkställa Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning samt utvisningsbeslut av brottsdömda. Den avbrutna insatsen beror inte på säkerhetsläget i Kabul, den avbröts när några i personalen fick positiva provsvar då de testades för covid-19. Av hänsyn till återvändarna, personalens och övriga involverades säkerhet ställdes insatsen in.

– Polismyndigheten kan inte riskera att någon blir smittad, därför valde vi att ställa in insatsen, och arbetar nu med att hitta alternativa resvägar för berörda återvändare, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen.

De återvändande har informerats om att resan ställs in, och att de kommer få mer information så fort en ny resa är inbokad.