Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning i delar av Sandviken

Karta över kamerabevakning Norrsätra

Polisen i region Mitt har beslutat att kamerabevaka Norrsätra, Sandvikens kommun.

Polismyndigheten har tagit beslut om tillfällig kamerabevakning enligt 14d§ kamerabevakningslagen (2018:1200).

Bevakning kommer att ske med fast monterade kameror och UAS, s.k. drönare. Området som bevakas är Norrsätra, Sandvikens kommun

Syftet med bevakningen är trygghetsskapande, förebygga och utreda brott.

Beslutet är giltigt som längst till och med den 30 april 2024.

Om kamerabevakning med fast kamera och UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter