Sök

Drönarbevakning av Rocklunda i Västerås

Karta över området Rocklunda samt intill liggande områden Blåsbo, Vega och Aroslund i Västerås som kan komma att bevakas med drönare.

Området Rocklunda samt intill liggande områden Blåsbo, Vega och Aroslund i Västerås som kan komma att bevakas med drönare. Bild: Polisen

Polisen har beslutat att kamerabevaka området Rocklunda samt intill liggande områden i Västerås i samband med ett idrottsevenemang den 14 juli.

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning av Rocklunda samt intill liggande områden i Västerås i samband med ett idrottsevenemang. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg) med kameror i dessa områden. 

Som en del i lokalpolisområde Västerås brottsförebyggande-, trygghetsskapande- samt brottsutredande arbete bevakas Rocklundaområdet samt intill liggande områden Blåsbo, Vega och Aroslund med drönare. Bevakning kommer att ske söndagen den 14 juli klockan 12.00 till 00.00 i samband med en fotbollsmatch.

Kamerabevakning med drönare sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område. 

Om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.