Sök

Tillfällig kamerabevakning i samband med Västgård Game Fair

Kartbild med ett markerat område

Polisen har beslutat att genomföra tillfällig kamerabevakning med drönare under Västgård Game Fair i Åre kommun.

Beslutet gäller från 2024-07-25 kl 12.00 till 2024-07-28 kl 17.00

Skäl för den tillfälliga kamerabevakningen är:

  • Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet
  • Ingripa vid pågående brott
  • Utreda och lagföra brott
  • Upprätthålla allmän ordning och säkerhet
  • Ge bättre förutsättningar för att leda och fördela polisära resurser
  • Öka såväl den faktiska som den upplevda tryggheten inom området för kamerabevakningen.

Området som kommer att bevakas med drönare är markerat med en cirkel i bilden.