Nytt medborgarlöfte för Håbo kommun

Löftet löper för året 2021 och förbinder Polismyndigheten och Håbo kommun att samverka för att öka medborgarnas trygghet i kommunen.

‒ Vi arbetar vidare med hög polisiär närvaro i prioriterade områden och med det förbyggande arbetet mot alkohol och narkotika bland ungdomar, säger Boel Sjöberg, tillförordnad lokalpolisområdeschef Enköping/Håbo.

‒ Den största skillnaden från föregående års medborgarlöfte är att fokusområdet breddas för att kunna omfatta nya prioriterade platser inom kommunens gränser, Alexander Wennerqvist, kommunpolis Håbo.

Orsaken till att området har utökats är det förändringsarbete som sker inom kommunen med bland annat bostadsexploatering, marknadsplats och aktivitetshus.

Representanter för polisen och Håbo kommun träffades digitalt för att underteckna det nya medborgarlöftet. På mötet deltog Boel Sjöberg, tillförordnad lokalpolisområdeschef Enköping/Håbo, Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelsens ordförande, Mattias Jonsgården, kommundirektör och Alexander Wennerqvist, kommunpolis i Håbo kommun.

‒ Medborgarlöftet stärker vår närvaro i lokalsamhället och därigenom vidareutvecklar vi också dialogen och samverkan med både allmänhet och Håbo kommun, vilket i förlängningen leder till en effektivare brottsbekämpning, säger Boel Sjöberg.

Aktiviteter som polis och kommun samverkar kring:

• Polisiär synlighet och närvaro av uniformerad eller civil polis på prioriterade platser

• Fortsätta med förebyggande arbete mot tobak, alkohol och narkotika

• Förebyggande åtgärder i den fysiska miljön

• Trygghetsvandring

• Medborgardialog