Sök

Kamerabevakning med drönare i Södertälje

Bild 1/2
Aktuell säkerhetszon Västra Blombacka och Geneta i Södertälje.
Aktuell säkerhetszon Västra Blombacka och Geneta i Södertälje. Bild: Polisen
Bild 1/2
Översiktsbild över den aktuella säkerhetszonen i Södertälje.
Översiktsbild över den aktuella säkerhetszonen i Södertälje. Bild: Polisen

Polisen kan komma att kamerabevaka områden runt Västra Blombacka och delar av Geneta i Södertälje med hjälp av drönare mellan den 6 juli och den 19 juli.

Polismyndigheten har fattat beslut om att drönare kan komma att användas vid kamerabevakning av områden runt Västra Blombacka och Geneta i Södertälje. Polismyndigheten har fattat detta beslut i samband med införandet av säkerhetszoner på dessa platser.

Beslutet gäller från och med lördag den 6 juli till och med lördag 19 juli 2024. Berörda områden framgår av kartbilderna ovan.

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.

Om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.