Sök

Kamerabevakning med drönare i Visby med omnejd

Karta över det område som kan komma att bevakas med drönare. Det sträcker sig från Ygne i sydväst till Follingbo i  öst och till flygplatsens nordliga ände i nord. Gräns västerut är kusten.

Det område som polisen beslutat kan komma att bevakas med drönare.

Polisen kan komma att kamerabevaka Visby och Visbys omgivningar med drönare från den 4 juni till den 16 juni.

Polismyndigheten har fattat beslut om att drönare kan komma att användas vid en tillfällig kamerabevakning av Visby med omgivning. 

Beslutet gäller från den 4 juni klockan 13.00 till den 16 juni klockan 22.00. Berört område framgår av kartan ovan. Västlig gräns för beslutet utgörs av kustlinjen.

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.