Sök

Kamerabevakning med drönare den 16 maj i Malmö

Bevakning med drönare sker över Malmö Central med omnejd upp mot och inklusive Triangeln samt Pildammsparken och hela stadionområdet.

Bevakning med drönare sker över Malmö Central med omnejd upp mot och inklusive Triangeln samt Pildammsparken och hela stadionområdet.

Polisen bevakar med drönare med anledning av match mellan MFF och GAIS den 16 maj i Malmö.

Mellan 13:00 och 22:00 torsdagen den 16 maj kommer polisen utföra kamerbevakning med drönare (UAS). Detta med anledning av fotbollsmatsch mellan MFF och GAIS på Eleda stadion i Malmö.

Kamerabevakningen bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Områden som bevakas med drönare är stora delar av centrala Malmö från Malmö Central med omnejd upp mot och inklusive Triangeln samt Pildamsparken och hela stadionområdet, se även kartbild.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.

Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.