Trygghetsmätning 2020 - resultat lokalpolisområde Lund

Sammanfattning av resultatet för Lunds kommun.

Nu har resultatet för 2020 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Lunds totala index är i årets mätning fortsatt lågt, vilket betyder att invånarna i stort upplever kommunen som trygg med förhållandevis få problem. Södra Sandby har gått åt rätt håll och har bättre siffror i år än i fjol. Högst otrygghet finns på Klostergården och i Genarp, den senare trots kommunens lägsta faktiska utsatthet. Kritiken mot polisens lokala arbete är låg.

- Det är glädjande att förtroendet för Lundapolisens insatser är fortsatt högt bland Lundaborna! Att sedan otryggheten är hög i vissa områden trots att utsattheten för brott är låg tar vi på största allvar och jobbar vidare med tillsammans med Lunds kommun, säger lokalpolisområdeschef Patrik Isacsson.

- Tryggheten för lundabor och besökare under alla dygnets timmar är högsta prioritet. Därför har vi bland annat infört kommunala ordningsvakter på Lunds mest brottsutsatta plats, utökat kameraövervakningen, märk-DNA i byarna för att minska antalet inbrott, säkrat utökad polisnärvaro i de östra tätorterna tillsammans med ett omfattande förebyggande arbete. Det är glädjande att resultatet för Lunds innerstad har förbättras men den upplevda otryggheten i vissa delar av kommunen måste tas på allvar så vi fortsätter vårt arbete och exempel på det är att vi tar initiativ till ansökningar om kameraövervakning på samtliga skolor samt förlänger de kommunala ordningsvakternas förordnande, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Polisen och kommunen kommer nu att titta närmare på resultaten i de olika mätområdena, för att se vad som kan förbättras i arbetet med att befästa hela Lund som en trygg kommun.

Mer detaljerad information
Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2020 – Lokalpolisområde Lund

Fakta lokalpolisområde Lund

  • Svarsfrekvens: 62,2 %
  • Antal inkomna svar: 2 234
  • Totalindex: 1,63 (2019: 1,59)

Förklaring av index
Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ” närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”.