Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen i Almedalen 2018

Är du intresserad av frågor inom polisens område? Polismyndigheten är på plats. Kom och träffa oss, ta del av våra seminarier och upplev utställningen ”VI & DOM”. Under tisdagen ansluter fem andra myndigheter för seminariedagen #rättsväsendetsdag.

Besök oss på Hamnplan, monternummer 205 och 206.

I programmet varvas seminarier med heta stolen och en presskonferens under fredagen. Tisdag 3 juli är det dags för Rättsväsendets gemensamma seminariedag #rättsväsendetsdag, som arrangeras av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brå (Brottsförebyggande rådet), Kriminalvården, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten.

VI & DOM – en utställning om hatbrott

I vår monter kan du ta del av VI & DOM - en utställning om hatbrott framtagen av Polismuseet. I utställningen möts besökaren av berättelser från personer som har blivit utsatta för hatbrott. Varför drabbar hatbrott hårdare? Varför anmäls inte fler hatbrott? Vad gör polisen? Vad kan du göra? Detta är några av de frågor som utställningen tar upp.

Ordning och säkerhet

Region Stockholms arbete i Almedalen syftar till att de som besöker eller medverkar vid några av Almedalens cirka 500 allmänna sammankomster ska känna att de genomförs under trygga former. Arbetet anpassas utifrån kända förutsättningar och samverkan sker med Säkerhetspolisen, Nationella avdelningen och region Gotland.

– Vårt arbete vid dessa tillfällen är att se till att sammankomsterna kan genomförs utan allvarliga störningar och att de som vill uttrycka sin åsikt ska kunna göra det, säger Annika Lindroth, kommenderingschef.

Program

SÖN 1 JULI

 
12.30–13.15

Presskonferens
Polisens insats/kommendering under Almedalsveckan

14.30–15.15

Seminarium
Vem har rätt att demonstrera?

15.45–16.30

Seminarium
Strategiskt arbete mot terrorism

   

MÅN 2 JULI

 
10.15–11.00

Seminarium
Hot mot journalister och politiker

11.30–12.15

Seminarium
Gränskontroll, gränspolisverksamhet och verkställighetsarbetet inför 2024

12.30–13.15

Seminarium
Vi och dom - varför ska man anmäla hatbrott?

13.15–14.00

Seminarium
Barn som växer upp i kriminella familjer

14.30–15.15

Seminarium
Pojkar som växer upp i hederskontext

16.00–16.45

Seminarium
Sexuella övergrepp och andra grova brott på nätet

   
TIS 3 JULI Rättsväsendets dag
09.00–09.30

Samverkan för att bekämpa den organiserade brottsligheten
(Polisen)

09.30–09.45

Rättsväsendets samverkan för minskad kriminalitet
(Brottsförebyggande rådet, generaldirektör Erik Wennerström)

10.00–10.30

Hot och hat i sociala medier – hur är det att vara utsatt och vad gör rättsväsendet?(Åklagarmyndigheten)

10.30–10.45

Ekobrottens nya verklighet
(Ekobrottsmyndigheten, generaldirektör Monica Rodrigo)

11.00–11.30 Tillväxten i extremistmiljön
(Säkerhetspolisen)
11.45–12.15 Att klara upp brott – polisens viktigaste uppdrag?
(Polisen)
12.15–12.30 Räcker rättsväsendet till?
(Åklagarmyndigheten, Tf. riksåklagare Kerstin Skarp)
12.35–13.15

Så döljer kriminella sina pengar i den legala ekomin – hur förebygger och stoppar vi penningtvätt?
(Ekobrottsmyndigheten)

13.15–13.30 Rättsväsendets samverkan mot växande våldsbejakande extremistmiljöer
(Säkerhetspolisen, säkerhetspolischef Klas Friberg)
13.45–14.15 Hur förebygger Sverige våldsbejakande extremism och terrorism? Vad krävs?
(Brottsförebyggande rådet)
14.15–14.30 Hur bör polisens arbetsuppgifter renodlas?
(Polisen, rikspolischef Anders Thornberg)

 

14.45–15.15 Kan korruption skada demokratin?
(Åklagarmyndigheten)
15.30–16.00 Våldtäkt via internet – lika allvarligt som datorlös våldtäkt
(Åklagarmyndigheten)

 

16.15–16.45 Så skyddas demokratin
(Säkerhetspolisen)
17.00–17.30 (O)trygghet i socialt utsatta
områden – lägesbild, orsaker och lämpliga insatser
(Brottsförebyggande rådet)
   

ONS 4 JULI

 
09.00–09.45 Seminarium
Polisarbete i utsatta områden – så stoppar vi skjutvapenvåldet
10.15–11.00

Seminarium
Efter skjutningarna – hur skapa långsiktigt hållbar utveckling?

11.30–11.45

Heta stolen
Har vi kontroll på utvecklingen i utsatta områden?

12.00–12.45

Heta stolen
Hur många kameror behövs egentligen?

13.15–14.00

Seminarium
Våldtäkt – varför leder inte fler brott till åtal och fällande dom?

14.30–14.45

Heta stolen
Våldtäktsutredningar – varför leder så få till fällande dom?

15.00–15.45

Seminarium
Hur ser den ut? Den grova o-organiserade brottsligheten?

16.15–17.00

Seminarium
Långsiktig satsning mot grov och organiserad brottslighet

   

TORS 5 juli

 
09.00–09.45

Seminarium
Förändrad kriminalitet – var står vi och vad ser vi framåt?

10.15–11.00

Seminarium
Brotten begås på nätet

11.30–11.45

Heta stolen
Hur jagar man tjuvar på nätet?

12.00–12.45

Seminarium
Fentanyler – nätdrogerna som dödar

13.00–13.15

Heta stolen
Möjligheter och utmaningar med att rekrytera 22000 nya medarbetare på 6 år

13.30–14.45

Seminarium
Polisen och framtidens medborgare – vilka möter vi i morgondagens Sverige?

15.00–15.45

Seminarium
Så ska Sveriges största myndighetsrekrytering gå till

   

FRE 6 JULI

 
11.30–12.00

Pressträff
Möt kommenderingsledningen

Till toppen