Polismyndighetens minnesdag

I år infaller polisens minnesdag lördagen den 2 oktober. På grund av pandemin är möjligheten att delta vid högtidlighållandet begränsad. Minneshögtiden spelas därför in och anhöriga och kollegor bjuds in att ta del av ceremonin digitalt.

Person som tänder ett ljus vid ljusaltare

Bild: Polismyndigheten

– Dagen då vi hedrar och minns våra kollegor som omkommit i tjänsten, i sitt uppoffrande uppdrag, betyder mycket för väldigt många av oss. Som vid minnesdagen 2019 kommer vi under högtidliga former genomföra den särskilda minneshögtiden i Kungsholms kyrka. Trots pandemin är vår förhoppning att vi ska kunna uppmärksamma våra avlidna kolleger med värdighet, säger Dan Persson, ordförande i arbetsgruppen för polisens minnesdag.

Frågor och svar om minnesdagen

Vad är polisens minnesdag?

Polisens minnesdag är en dag att minnas och hedra anställda inom polisen som omkommit i tjänsten. Dagen infaller den första lördagen i oktober varje år. Vartannat år anordnas en ceremoni i Stockholm.

Vilka hedras?

Vid ceremonin uppmärksammas de som omkommit från år 1965 till följd av

  • Brott som skett på grund av tjänsteutövning eller anställning
  • Olyckor som skett vid utförandet av en arbetsuppgift
  • Olyckor som inträffat vid resor till eller från förrättningsställe/uppdrag.

Vad sker på ceremonin?

Ceremonin kommer med anledning av pågående pandemi att förinspelas i Kungsholms kyrka i Stockholm och sändas i olika forum den officiella minnesdagen den 2 oktober.

Ceremonin kommer innehålla tal och stämningsfull musik av polisens musikkår, poliskörerna samt solister. Talen kommer hållas av rikspolischef Anders Thornberg och regionspolischeferna Klas Johansson, Carina Persson och Micael Säll Lindahl.

På programmet står även en tyst minut som kommer att hållas nationellt den 2 oktober klockan 12.00.

Vilka är inbjudna till ceremonin?

I och med pandemin är deltagandet i år begränsat. Anhöriga får därför inte möjlighet att närvara i kyrkan men kommer att få en personlig inbjudan till minneshögtiden och via länk ta del av den förinspelade ceremonin. Inbjudna, om restriktionerna tillåter, är representanter från polisen, hovet, regeringen och de nationella fackförbundens ordförande samt säkerhetspolischefen.

På vilka sätt kan man ta del av minnesdagen?

Inspelningen från ceremonin i Kungsholms kyrka kommer att aktiveras för anhöriga och kollegor via länk den 2 oktober. Valda delar kommer att publiceras på polisen.se och i sociala medier. 

Fler frågor?

Har du andra frågor går det bra att mejla till polisens.minnesdag@polisen.se.