Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte klart i Ale

Polisen och Ale kommun gör en gemensam satsning för ett tryggare Ale. Under året kommer polisen och kommunen genomföra en rad aktiviteter för att minska trafik- och narkotikarelaterad brottslighet.

Nu på lördag lanserar polisen och Ale kommun sitt medborgarlöfte. I fokus står trafik och narkotika. En rad riktade trafikkontroller och insatser mot narkotikaförsäljning är planerade under året. Samtidigt sker det också ett förebyggande arbete genom olika informationsinsatser. Bland annat kommer kommunen arrangera ett ”föräldrarcafé inför tonårstiden” med tema alkohol, narkotika, doping och tobak.


– Det är viktigt att vi i högre grad involverar medborgarna i arbetet att öka tryggheten. Förhoppningen är att dessa aktiviteter ska minska de upplevda problemen i kommunen. Vår samverkan med kommunen och invånarna är viktig för att vi ska kunna utgå från en gemensam lokal lägesbild och jobba utifrån den. Det blir ett mer strukturerat och effektivt arbete, säger kommunpolis Anna Åberg.


Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun. Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Fortkörning och narkotika


I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit narkotika och trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.


I medborgardialogerna har det bland annat framkommit att invånarna i Ale upplever att fortkörning är ett problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och A-traktorkörning är ett bekymmer.


Utöver detta uttrycker också invånarna en oro över ungas tillgång till och användning av narkotika och önskar att arbetet mot narkotika ska intensifieras.


Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Problem med narkotika finns i hela kommunen.


– Det är viktigt att vi har samma problembild och kan koordinera våra insatser. Det är det bästa sättet att möta den upplevelse av otrygghet som medborgarna känner. Den stora frågan för kommunens del är att det drogförebyggande arbetet och att vi kan trimma tidiga insatser i kommunens alla delar, säger Mats Edvardsson på Ale kommun.

Polis och representanter från kommunen kommer finnas på plats på Ale torg mellan 11.00 och 13.00 samt utanför Coop i Älvängen från 13.30 till 15.30  lördagen den 26 augusti för att lansera medborgarlöftet.

Till toppen