Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen, kommunen och regionen ökar tryggheten i Falkenberg

Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden Region Halland och polisen fortsätter att jobba tillsammans för att öka tryggheten i kommunen. Idag, måndag, tecknar man en ny samverkansöverenskommelse.

– Styrkan med arbetet är att vi får kontinuerliga avstämningar och upparbetade kontakter som snabbt kan agera när det uppkommer problem, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenberg.

Media är välkomna när avtalet förnyas.

Var: Stadshuset Falkenberg.
När: Måndag 11/12 kl. 15:30
Medverkar: Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenberg. Niclas Erlandsson (L), ordförande i Falkenbergsnämnden i Region Halland, Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg.

Det här ska parterna arbeta med

Det förnyade avtalet fokuserar på samma prioriterade områden som 2016-2017 eftersom arbetet kräver långsiktighet.

  • ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak) Rådet ska verka för ett Falkenberg fritt från narkotika och doping samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.
  • Tillit och trygghet Rådet ska verka för ett Falkenberg där invånarna känner en ökad tillit och trygghet.
  • Barn och ungas uppväxtvillkor Rådet ska verka för att alla barn och unga som växer upp i Falkenberg ska ha goda uppväxtvillkor.
    "Viktigt med kontinuitet och långsiktighet"

– De tre prioriterade områdena är formulerade på ett sätt som ger oss handlingsfrihet över tid. Det betyder att vi kan anpassa vårt arbete efter en lokal lägesbild, men ändå behålla vår riktning. I det brottsförebyggande arbetet är det viktigt med kontinuitet och långsiktighet vilket gynnas av bibehållna prioriterade områden, säger Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg.

Samverkan kring social hållbarhet

Det praktiska arbetet sker genom Rådet för social hållbarhet, där samtliga organisationer är representerade. Det är ett rådgivande organ med fokus på samverkan kring medborgarnas välfärd, hälsa och för att främja social hållbarhet.

– Samverkan är nödvändig för att ta sig an de komplexa frågor som rör social hållbarhet och jämlik hälsa. Vi är många olika aktörer som måste arbeta tillsammans för att hitta gemensamma lösningar, säger Niclas Erlandsson(L), ordförande i Falkenbergsnämnden i Region Halland.

Till toppen