Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Presentation av Varbergs medborgarlöfte för 2018

Med fokus på barnen och deras skolmiljö hoppas Region Halland, Varbergs kommun och polisen i Varberg att både barn och vuxna ska känna sig tryggare och säkrare.

I de medborgardialoger som genomförts i Varberg har många påtalat barnens trafikmiljö. Därför har årets medborgarlöfte stort fokus på just det.
– De aktiviteter vi tagit fram i löftet ska göra barnens trafikmiljö säkrare men för folkhälsan handlar det också om att låta barnen bli delaktiga så att de kan påverka sin egen trygghet, säger Richard Hiller, kommunpolis i Varberg.

Medborgarlöftet ingår som en del i polisens lokala styrning. Löftet är en utveckling av den överenskommelse som funnits mellan Varbergs kommun och polisen i Varberg sedan 2009. Nytt för i år är att även Region Halland, Varbergsnämnden är med i överenskommelsen och medborgarlöftet.
– Genom att vi alla skriver på överenskommelsen är vi överens om att vi ska fortsätta arbeta aktivt för att Varbergs kommun ska vara en trygg och säker plats att bo och vistas i. Nu när även Region Halland genom Varbergsnämnden finns med lyfts folkhälsoperspektivet fram och blir tydligt, säger Richard Hiller.

Polisen, kommunen och Region Halland har tagit fram medborgarlöftet med utgångspunkt i sina egna lägesbilder tillsammans med det som kommit fram i medborgardialogerna som genomförts under året. Nu har det skapats konkreta aktiviteter som ska resultera i en större trygghet hos medborgarna.

Överenskommelsen och medborgarlöftet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde en 19 december.

Tisdagen den 19 december kl. 16.00 finns kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil, lokalpolisområdeschef Stefan Yngstrand och Stefan Edlund, ordförande i Varbergsnämnden, Region Halland i Varbergs stadshus A, Engelbrektsgatan 15, för att underteckna överenskommelsen och presentera medborgarlöftet för 2018.

Till toppen