Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen och kommunen ökar tryggheten i Floda

Polisen och Lerums kommun satsar gemensamt för att öka tryggheten i Floda. Medborgarlöftet innebär konkreta aktiviteter för att öka trygghet-en.

Medborgarlöftet har särskilt fokus på att medborgarna i Floda har påtalat otrygghet runt Floda tåg- och busstation, Floda centrum och Alléskolan med omnejd direkt till polis och kommun samt i trygghetsundersökningen 2014.

En samlad information från medborgare, medarbetare, olika aktörer i lokalsamhället samt statistik visar att våldsbrott, skadegörelse och störande mopedåkning är en del av den brottslighet som skapar otrygghet i området.

De aktiviteter som polisen och kommunen lovar under perioden 14 februari- 11 juni 2017 är följande:

  • Patrullera vid brottsfrekventa platser och tider (polis)
  • Tematräffar på Floda Fritidsgård för ungdomarna. (polis)
  • Informera om mopedåkning för föräldrarna till elever i Alléskolan. (polis)
  • Insats mot mopedåkning. (polis)
  • Stödja processen att organisera nattvandring där otrygghet upplevs och vid samlingsplatser för ungdomar. (kommunen)
  • Hålla medborgardialog med frågeställning om otrygghet på www.lerum.se (kommunen)

Polis och kommun ska genomföra minst två samverkansmöten under tiden medborgarlöftet gäller.

Det här ska polis och kommun åstadkomma tillsammans:
Öka den upplevda tryggheten och ge Flodaborna möjlighet att aktivt bidra till detta.

Kommunpolis Eva Strömblad säger att medborgarlöftet i Floda är början på ett nytt sammarbete mellan polisen och Lerums kommun.
– Vi har gemensamt kommit fram till att under en begränsad tid genomföra vissa aktiviteter i Floda för att öka tryggheten. Det är viktigt att påpeka att ett medborgarlöfte är en del av det polisiära arbetet som bedrivs i Lerums kommun.

Eva Strömblad hoppas att Flodaborna ska uppleva att de polisiära aktiviteterna ökar i området och att detta leder till ökad trygghet.
– Vår intention är givetvis att även övriga kommuninvånare ska uppleva att polisen är mer aktiv. Vårt mål är att polisens höga förtroende ska bestå.

Kommundirektör Håkan Petersson i Lerums kommun säger att det är en styrka att kommunen, polisen och andra krafter i samhället verkar tillsammans för att minska otrygghet och skadegörelse.
– Medborgarlöftet visar att vi gemensamt menar allvar och vill se till att komma till rätta med problemen. Kommunen har sedan tidigare ett nära samarbete med företag och fastighetsägare i Floda, och vi har ett gemensamt intresse av att centrala Floda är en trygg och säker plats för alla.

Till toppen