Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förnyat medborgarlöfte i Angered ska öka tryggheten i offentliga miljöer

Under två år har polisen och stadsdelsförvaltningen haft medborgarlöfte om störande mopedåkning. Trygghetsundersökningar visar att satsningen gett resultat. Nu utlovas aktiviteter för att öka tryggheten i offentliga miljöer, särskilt i Angereds centrum.

Vårt medborgarlöfte: öka tryggheten i offentliga miljöer

Otrygghet i offentliga miljöer är ett problem som Angeredsborna har lyft fram i trygghetsundersökningar och i samtal med polisen och stadsdelsförvaltningen. Främst handlar det om nedskräpning och påverkade personer som skapar otrygghet. Angereds centrum är en viktig knutpunkt i stadsdelen där många människor rör sig varje dag, därför kommer insatserna att koncentreras där.

- Vi lovar att ha ett särskilt fokus på ökad trygghet i offentliga miljöer och särskilt Angereds centrum under det kommande året, säger kommunpolis Fredrik Lennartsson. Vi jobbar tillsammans med stadsdelsförvaltningen och kommer att ha ett nära samarbete med fastighetsförvaltarna.

- Det är viktigt att vi är flera som arbetar mot samma mål, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i Angereds stadsdelsförvaltning. Grunden för arbetet är att vi lyssnar in vad Angeredsborna upplever som problem, så att vi fokuserar på rätt saker. Då kan vi arbeta med trygghetsskapande som ger effekt, precis som vi gjorde för att minska den störande mopedåkningen.

Det nya medborgarlöftet för Angered gäller juni 2017 till juni 2018 och omfattar:
• Fler poliser i Angered centrum som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst hundra tillfällen. (Polis)
• Riktade insatser i och omkring Angered centrum i syfte att förebygga och utreda narkotikabrott. (Polis)
• Att aktivt ta kontakt med personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring Angered centrum. Genom motiverande samtal erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur missbruk. (Stadsdelsförvaltning)
• Städning i och omkring Angered centrum fem dagar i veckan och att ta bort klotter inom 24 timmar. (Fastighetsförvaltare samt Park- och naturförvaltningen)

Medborgarlöftet gav resultat: störande mopedåkning har minskat
Polisens medborgarlöfte för perioden april 2016 - april 2017, samt även för 2015, fokuserade på störande mopedåkning. Insatser för att minska detta har genomförts av polis, bostadsbolag och stadsdelsförvaltning gemensamt. Den senaste trygghetsmätningen visar att arbetet har gett resultat och många upplever att trafiksituationen har blivit bättre och att den störande mopedåkningen har minskat.

Exempel på aktiviteter: trafikinsatser, kontroller av misstänkt olagliga mopeder/MC samt informationsinsatser om laglig och säker mopedåkning till högstadieelever och deras föräldrar. 

Om medborgarlöftet
Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och Angereds stadsdelsförvaltning gör till invånarna. Löftet innebär konkreta aktiviteter för att minska ett utpekat problem som får ett särskilt fokus i samverkansarbetet. Problemet som valts ut bygger bland annat på vad boende i Angered har framfört i trygghetsundersökningar och i medborgardialoger.

Om Trygg i Angered
Medborgarlöftet är en del av Trygg i Angered – ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i nordost, Angereds stadsdelsförvaltning och invånarna. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår från den lokala lägesbilden i stadsdelen. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och stadsdelsförvaltning. Trygg i Angered startade 2013. Idag används Trygg i-modellen i samtliga stadsdelar inom Göteborgs Stad. 

Om trygghetsundersökningen
Trygghetsundersökningen har genomförts i Angered 2013, 2014, 2015 och 2016. Vid varje undersökning intervjuas 1 000 invånare i stadsdelen, antingen vid personliga möten eller via telefon. I 2016 års undersökning var de intervjuade mellan 16-86 år. 418 personer har svenska som modersmål. 575 personer har annat modersmål, dessa talar tillsammans 54 olika språk.

Till toppen