Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Många misstänkta för sexköp efter större insats

Polisen i Västmanland har under en längre tid bedrivit en riktad insats mot sexhandel. Förutom lokal polis har Nationella operativa avdelningen stöttat i arbetet. Arbetat har bland annat resulterat i 15 anmälningar om köp av sexuella tjänster.

Under närmare en vecka har polisen i Västmanland haft en speciell insats mot sexköpare i Västerås. Arbetet har bland annat bedrivits genom spaning mot hotell under kvälls- och nattetid och har resulterat i 15 anmälningar om köp av sexuella tjänster, en om försök till köp av sexuella tjänster, en om medhjälp till köp av sexuella tjänster och en om koppleri.
- Insatsen har varit framgångsrik och visar på att det här problemet finns även utanför storstäderna. Männen har nu rapporterats till åklagare som misstänkta och får som regel böter, säger Joanna Jonasson, polisens insatsledare.

Insatsen startade med att Nationella operativa avdelningens människohandelsgrupp hade en utbildning för de poliser som deltog i insatsen. Den handlade dels om vilka brott som kan vara aktuella och hur de kan upptäckas men också om kvinnornas situation.
- Det här visar på styrkan i att vara en myndighet. Kunskaper kan enklare spridas mellan olika kompetenser och i det här fallet har det gett bra och konkreta resultat, säger Tommy Gustafsson, tillförordnad chef polisområde Västmanland.
- Många av kvinnorna kommer från Östeuropa och är utsatta för människohandel. Genom att förstå det kan man också inse att det vi sett i Västerås finansierar grovt organiserad brottslighet, säger Simon Häggström, Nationella operativa avdelningens människohandelsgrupp.

För att erbjuda stöd till de kvinnor som utsatts för brott men också de män som köpt sex fanns regionskoordinatorn mot prostitution med under veckan.
- Alla har erbjudits olika typer av stöd för att kunna ta sig ur situationen. Det kan handla om sociala insatser men också att få hjälp att söka vård mot olika typer av beroende, säger Anna Runesson, regionskoordinator mot människohandel och prostitution.
- Vi kan aldrig lösa det här problemet själva utan ska vi vara långsiktigt framgångsrika måste vi samarbeta, säger Tommy Gustafsson.

Den speciella insatsen är nu avslutad men kunskaperna och metoderna som de som jobbat under veckan fått ska användas och spridas bland kollegorna i Västmanland.
- Även om det aldrig är kul att misstänka någon för brott vet vi att bli påkommen som sexköpare har stark avskräckande effekt. Förhoppningsvis har vi också hjälpt någon eller några kvinnor också, säger Joanna Jonasson.

Till toppen