Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Krafttag skapar trygghet i Tynnered

Polisen kraftsamlar mot kriminella i Tynnered. Arbetet har så här långt resulterat i flera gripna och ett antal beslag av vapen, narkotika och mopeder. Det har också skapat ett lugn i området.

Sedan drygt en månad tillbaka har nu polisen kraftsamlat mot kriminaliteten i Tynnered i västra Göteborg. Bland annat har man genomfört trygghetsskapande patrulleringar och konti-nuerliga punktinsatser mot narkotika. Polisen genomförde under den inledande perioden också specifika vapen- och narkotikasök i olika allmänna utrymmen. Samtidigt förlades insatserna inom ramen för trafikveckan i och omkring Tynnered.

Vapen och narkotika

Det intensifierade arbetet har så här långt resulterat i sex gripna för narkotika- och vapenbrott. Vid en husrannsakan påträffades också större beslag cannabis i en bostad. Förutom detta har polisen även beslagtagit kokain, amfetamin, två stulna mopeder och en pistol.

Ett långsiktigt arbete

Situationen i Tynnered har sedan en tid tillbaka varit ansträngd. En liten klick kriminella har skapat en känsla av otrygghet för alla boende. Poliser i området har också utsatts för hot och otillåten påverkan i samband med arbetet mot de kriminella.
Men nu kan polisen se effekterna av det intensiva arbetet. Den senaste tiden har varit betydligt lugnare. Insatsen är ett led i en långsiktig strategi för att jobba mot de kriminellt aktiva i Tynnered och öka tryggheten för allmänheten. 


– Det ska inte vara lätt att vara kriminell. Vi jobbar hela tiden offensivt med att störa ut krimi-naliteten i området.  Det är en annan stämning på gårdarna. Poliserna på plats ser barn ute istället för gäng. Folk vågar prata med polisen och gör tummen upp när kollegorna kommer, säger Niklas Svensson, tf . lokalpolisområdeschef.

Till toppen