Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen och Härryda kommun ökar tryggheten

Nu på onsdag lanserar polisen i Storgöteborg Syd tillsammans med Härryda kommun sitt gemensamma medborgarlöfte. Ökad närvaro och trygghetsåtgärder i den fysiska miljön är några av de utlovade aktiviteterna.

I ett gemensamt medborgarlöfte lovar lokalpolisområde Storgöteborg Syd och Härryda kommun att öka trygghet i och runt resecentrum i Mölnlycke samt Landvetter. Detta kommer under året mynna ut i en rad aktiviteter.

  • Ökad polisnärvaro – polis kommer att fotpatrullera regelbundet och närvara i området samt genomföra punktinsatser mot narkotikamissbruk. Punktinsatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare.
  • Minst fyra planerade insatser mot alkohol och narkotika.
  • Trygghetsvandringar genomförs på aktuella platser för att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska miljön. Till exempel belysning, utformning av hållplatser och placering av växtlighet.

Förebygga brott

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Härryda – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten utifrån en gemensam lägesbild.

– Samverkan är nödvändig för att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet. Att polisen tillsammans med Härryda kommun tar fram aktiviteter och mål i ett gemensamt medborgarlöfte är en del av detta arbete, säger kommunpolis Linda Bergvall.

Dialog för trygghet

I den lokala lägesbilden för Härryda kommun har medborgarna, polisen och kommunförvaltningarna beskrivit problemet med otrygghet i och runt resecentrum i Mölnlycke samt Landvetter. Speciellt upplevs otryggheten på kvällstid. Belysningen i och runt de olika centrumen är också något som många pratar om när det gäller upplevd otrygghet. Detta är det övergripande resultatet av de cirka tusen medborgar- och medarbetardialoger som ligger till grund för medborgarlöftet.

– För kommuninvånarnas upplevelse av trygghet är det bland annat viktigt att det finns poliser synliga i våra centrum. Tack vare medborgarlöftet kommer polisnärvaron att öka och vi kommer även att se över belysning och buskage för att minska känslan av otrygghet i anslutning till våra resecentrum, säger säkerhetschef Per-Arne Larsson på Härryda kommun.

En gemensam pressträff äger rum i foajén på kommunhuset i Mölnlycke klockan 15.00 onsdag 31 maj. Därefter lanseras medborgarlöftet för allmänheten i både Mölnlycke och Landvetter centrum fram till klockan 18.00.


För mer information kontakta:

Linda Bergvall
Kommunpolis
010-565 41 38

Per-Arne Larsson
Säkerhetschef, Härryda kommun
031-724 64 03

Till toppen