Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tar krafttag mot störande mc/mopedåkning i Norra Hisingen

Under 2017 lovar Hisingspolisen och stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen att ta tag i problem med störande mc/mopedåkning i stadsdelen.

– När vi pratar med invånarna i stadsdelen kommer ofta frågan om störande mopedåkning upp. Därför lämnar nu polisen och stadsdelsförvaltningen ett medborgarlöfte där vi fokuserar på frågan under året, säger kommunpolis Håkan Bredinge.

Trygghetsundersökningar och medborgardialoger i Norra Hisingen har visat att motorcyklar och mopeder som framförs vårdslöst eller på olämpliga platser stör och skapar otrygghet för gående och cyklande som också riskerar att skadas. Polisen och stadsdelsförvaltningen kommer därför att under 2017 genomföra ett antal aktiviteter i syfte att minska problemet. Det är polisens och stadsdelens gemensamma medborgarlöfte till invånarna.

– Vi vet att mc/mopeder som framförs på torg, gång- och cykelbanor är ett av de största otrygghetsproblemen i Norra Hisingen. Vi samverkar med polisen för att försöka minska problemet, det är en del i det stora arbetet med att öka tryggheten, säger Christer Klingberg, samordnare i stadsdelsförvaltningen.

Följande aktiviteter utlovas i stadsdelen under 2017:

• Trafikövervakningsinsatser med fokus mc/moped vid minst nio tillfällen i Norra Hisingen. Polis
• Kontinuerliga kontroller av misstänkt olagliga mc/mopeder i bostads-bolagens fastigheter i Norra Hisingen. Polis i samverkan med bostadsbolag
• Informationsbrev med fokus på laglig och säker mopedåkning ska skickas till högstadieelever och deras föräldrar vid samtliga högstadie-skolor i Norra Hisingen. Stadsdelsförvaltning i samverkan med polis
• Kontinuerliga informationsinsatser med fokus på trygghets- och trafikfrågor ska genomföras till stadsdelens invånare i samband med trygg-hetsvandringar. Stadsdelsförvaltning i samverkan med polis

Medborgarlöftet – en del av Trygg i Norra Hisingen

Medborgarlöftet är ett löfte som polisen och stadsdelarna lämnar till invånarna under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet. Problemet som valts ut bygger bland annat på vad boende i Norra Hisingen har lyft fram.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Norra Hisingen – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningarna och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lägesbild. Trygg i-modellen används i samtliga stadsdelar inom Göteborgs Stad.

För mer information, kontakta:

Håkan Bredinge, kommunpolis i Norra Hisingen.
Christer Klingberg, samordnare Trygg i Norra Hisingen.

Till toppen