Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen fokuserade på yrkestrafik

Förra veckan hade polisens trafikgrupper extra fokus på yrkestrafiken. I polisregion Öst innebar det över 100 upptäckta brott där det vanligast skälet var felaktiga kör- och vilotider.

När polisen gör trafikontroller brukar trafikanter oftast tänka på det som påverkar personbilar. Polisen har dock grupper med särskild kompetens i att titta på tung trafik. I förra veckan samordnades en särskild fokusvecka nationellt.

- Att vi gör de här kontrollerna handlar i första hand om trafiksäkerheten. Fordonen ska vara i bra skick och förarna ska inte arbeta mer än tillåtet, säger Per Lange som är trafiksamordnare i polisregion Öst.

Kontrollerna utfördes under hela förra veckan (v. 41) och skedde till största del på de kontrollplatser som finns längs med E4 i Nyköping, Norrköping, Linköping och Jönköping. Med den mängd lastbilar som passerar rör det sig då inte om att stoppa all trafik utan erfarna trafikspanare följer med i flödet och vinkar in särskilda ekipage på kontrollplatserna.

- De som jobbar med detta har ett tränat öga för att kunna se detaljer som är värda att kontrollera. Det kan exempelvis röra sig om tecken på att fordonet är för tungt lastat, säger Per Lange.

Hur många kontroller som trafikgrupperna hinner med beror sedan till stor del på vad som upptäcks. Kontrollerna kan vara mer komplicerade än en vanlig vägning. Ett exempel som Per nämner gäller brottet cabotage. Det rör sig om en otillåten inrikes transport som kan vara svår att upptäcka. Fordonet har tillstånd att köra en last till en ort i Sverige och för att inte köra tomt i onödan får det sedan ta en ny last inrikes på vägen tillbaka. Men om det missbrukas och ett utländskt fordon kör inrikes transport utan tillstånd blir det ett brott. Det kräver noggrann genomgång av både färddator, tillstånd och olika lastdokument.

- Att jobba mot den här verksamheten innebär ju också att vi slår ett slag för att konkurrenssituationen ska bli mer rättvis. De företag som bryter mot reglerna får ekonomiska fördelar vilket slår mot de som sköter sig, säger Per Lange.

Resultat av kontrollerna

Nu har resultatet av förra veckans kontroll sammanställts och det vanligaste felet var brott mot kör- och vilotider. Även brister på fordonen var relativt vanligt.

Rubricering

Antal

Överträdelser av kör- och vilotider 111
Fordon med brister 38
Hastighetsöverträdelser  16
Överlastning  15
Hindrade från fortsatt färd  6
Lastsäkring 5
Olaga inrikestrafik/cabotage 2
Körförbud 1

 

Kontaktperson för media

Vid behov av kompletterande frågor kontaktas Per Lange, trafiksamordnare polisregion Öst. Telefon 010-566 94 54.
Om han inte är nåbar kan intervju bokas via Tommy Thorngren, pressansvarig polisregion Öst. 010-566 75 26.

Till toppen