Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen utökar öppettiderna i Kungälv

Polisstationen i Kungälv ökar sina öppettider. Från den 9 oktober kommer stationen ha öppet fem dagar i veckan. Detta är en del av det medborgarlöfte polisen tidigare har gett invånarna i Kungälv.

Många invånare i Kungälv har uttryckt en önskan om att kunna besöka sin lokala polisstation. Som ett svar på detta har polisen i sitt medborgarlöfte lovat att öka tillgängligheten. Därför kommer från den 9 oktober polisstationen i Kungälv vara öppen måndag till fredag mellan klockan 09.00 och 15.00.
 
– I de medborgardialoger som ligger till grund för medborgarlöftet framkom det att många ville kunna besöka sin lokala polisstation. Vi har tagit till oss detta och öppnar fem dagar i veckan. Det känns väldigt glädjande att vi nu kan infria detta löfte, säger kommunpolis Anna Åberg.

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och kommunen gör till invånarna i Kungälv. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska upplevda problem och som får ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Medborgarlöftet är en del av den pågående satsningen Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Till toppen