Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Färre stölder efter satsning på trygga rastplatser längs E6

Polisens och Trafikverkets gemensamma satsning på trygga rastplatser längs E6 ger resultat. Stölder och skadegörelse har minskat avsevärt.

Polisen och Trafikverket har i år utökat samarbetet för tryggare rastplatser. Satsningen omfattar samtliga 19 rastplatser längs E6 i region Väst, från Laholm till Strömstad.

Nu visar en uppföljning att arbetet har gett resultat. Stölderna ur bilar, husbilar och husvagnar vid rastplatserna har minskat påtagligt – från årsskiftet och fram till slutet av augusti handlar det om en minskning från cirka 120 anmälningar till nio, jämfört med samma period förra året.
– Detta är ett påtagligt bevis för att det går att få ner antalet brott genom förebyggande arbete och nära samverkan med övriga aktörer, säger Ingmar Nilja, som ansvarar för satsningen i Halland.

Satsningen har konkret inneburit att polisen ökat tillsynen av rastplatserna och informerat om risken att utsättas för stöld, medan Trafikverket har sett över den fysiska miljön, exempelvis skyltning, belysning och buskage.
– Vi har haft täta kontakter med Trafikverket och åkt förbi rastplatserna som en del i det dagliga arbetet, när vi ändå passerar. Satsningen har därför inte krävt stora resurser utan har snarare handlat om att hitta rätt sätt att arbeta, säger Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund och den som ansvarat för satsningen i Fyrbodal. 

Effekterna märks också på andra sätt än genom färre anmälningar om stölder.
– Vi ser fler besök på rastplatserna och kostnaderna för skadegörelse har sjunkit. Vi har inte heller hört mycket klagomål från våra entreprenörer, som besöker rastplatserna varje dag, säger Jimmie Sjöberg, projektledare vid Trafikverket.

I oktober träffas polisen, Trafikverket och flera andra organisationer för att diskutera sommarens satsning längs E6 och planera för det brottsförebyggande arbetet kring husbilar och turism inför nästa säsong.
– Vi blir starka när vi går ihop, så jag hoppas på ett fortsatt och utökat samarbete, säger Carl Besslinger.  

Till toppen