Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen beslutar om begränsat demonstrationstillstånd

Polismyndigheten ger NMR tillstånd att anordna allmän sammankomst den 30 september men avslår ansökan vad gäller färdväg och sluttid. Samtidigt förbereder polisen ett offensivt arbete mot brott och ordningsstörningar.

Polismyndigheten har behandlat Nordiska motståndsrörelsens ansökan. I sitt beslut konstaterar Polismyndigheten att mötes- och demonstrationsfriheterna är grundlagsskyddade rättigheter där möjligheten för tillståndsmyndigheten att vägra tillstånd är starkt begränsad. Mot bakgrund av den hot- och riskbedömning som har gjorts har Polismyndigheten beslutat att bevilja ansökan om att anordna allmän sammankomst men att ändra färdväg och tidigarelägga sluttiden. Demonstrationen ska avslutas två timmar tidigare än vad NMR ansökt om. Färdväg och sluttid ändras i syfte att undvika omfattande ordnings- och säkerhetsstörningar.

Det innebär att NMR får anlända till samlingsplatsen på Skånegatan i Göteborg tidigast kl. 12.00 och att avfärd från Skånegatan via Sten Sturegatan, Parkgatan och Slussgatan mot Gustav Adolfs torg ska ske senast kl. 13.00. De måste ankomma till Gustav Adolfs torg senast kl. 14.00 och demonstrationen ska avslutas senast kl. 16.00. NMR:s önskan om att färdvägen skulle gå utmed Kungsportsavenyn har avslagits. Polismyndigheten förbehåller sig rätten att ändra tillståndet vid förändrade ordnings- och säkerhetsförhållanden.

Polisen har även tagit emot en ansökan från SSU om manifestation mot nazism i Göteborg den 30 september.
 
Erik Nord är polisområdeschef i Storgöteborg. Han förklarar att myndigheten kommer att arbeta offensivt för att beivra brott och ordningsstörningar. Han betonar att det kan vara svårt att i förväg säga var gränsen för brottslig handling går när det gäller rubriceringen hets mot folkgrupp. Som demonstrant bör man därför vara försiktig om man inte vill riskera att rapporteras:

– Det kan handla om uniform klädsel eller klädsel av visst snitt och färg, vissa attribut eller emblem och om uniformt uppträdande som att till exempel taktfast marschera med fanor och sköldar. Det finns utrymme att väga in olika faktorer till en samlad bedömning, även om de var för sig i lagens mening inte hade ansetts sprida ett meddelande av ett givet slag, säger Erik Nord.

– Våra poliser utrustas med kroppskameror för att vi även i efterhand ska kunna göra bedömningar av både brottsliga handlingar och ordningsstörningar.

Till toppen