Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Pressmeddelande-nytt medborgarlöfte bidrar till ökad trygghet i Östra Göteborg

I årets medborgarlöfte fokuserar polisen och stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg på ökad trygghet i offentliga miljöer.

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Nordost, Polisområde Storgöteborg, och Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad, gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Problemet bygger på vad boende i Östra Göteborg lyft fram i en trygghetsundersökning och i medborgardialoger samt på de lägesbilder som polisen och stadsdelsförvaltningen har om den aktuella situationen i Östra Göteborg.

– I dialog med medborgarna har det kommit fram att nedskärpning, skadegörelse och narkotikahantering på offentliga platser är ett stort problem. För att sätta fokus på detta och öka tryggheten genomför vi nu en rad aktiviteter, säger Christian Nylén, kommunpolis i Östra Göteborg.

Det här lovar vi

För att minska problemen med nedskräpning och påverkade personer i syfte att öka tryggheten i offentliga miljöer lovar under 2018:

  • Fler poliser i Bergsjöns centrum med omnejd som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst hundra tillfällen. (Polis)
  • Riktade insatser i och omkring Bergsjöns centrum i syfte att förebygga och utreda narkotikabrott. (Polis)
  • Stadsdelsförvaltningen kraftsamlar tillsammans med andra lokala aktörer, och inom ramen för Trygg i Östra Göteborg och det planeras särskilda åtgärder med målet att öka tryggheten i Bergsjön centrum med omnejd. Ett särskilt fokus hålls också på personer som missbrukar eller är påverkade. (Stadsdelsförvaltningen)
  • Städning i och omkring Bergsjön centrum fem dagar i veckan och att ta bort klotter inom 24 timmar. (Fastighetsförvaltare Göteborgs Lokaler)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Medborgarlöftet syftar till att polisen tillsammans med stadsdelsförvaltningen ska minska problem med otrygghet i offentliga miljöer med fokus på Bergsjöns centrum. Arbetet under året ska också bidra till ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning.

– Ska vi verka för ökad tryggheten är det viktigt att samtidigt öka förtroendet mellan oss som jobbar i stadsdelen och medborgarna genom närvaro och en aktiv dialog, säger Malin Bolander, trygghetssamordnare i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg.

Till toppen