Inget brott när ung man sköts av polis i Berga

En ung man avled efter att han skjutits av polis i samband med ett gri-pande i stadsdelen Berga i somras. Särskilda Åklagarkammaren har nu tagit beslut om att inte fullfölja förundersökningen då polisen fredade sig i en nödvärnssituation.

Strax efter midnatt den 21 juli i år kallades polis till Johannelundsbadet efter att larm kom in om ett pågående rån. Det var flera drabbade personer i 20-årsåldern som hade blivit av med sina tillhörigheter i samband med att de skulle bada. Enligt anmälan hade de utsatts för våld av ett flertal gärningspersoner i samband med rånet. Två patruller åkte på händelsen och det var när den ena patrullen letade efter misstänkta i området Berga som de träffade på den misstänkte unge mannen.

- Patrullen beskriver hur en grupp unga killar som stämmer in på signalementet går över vägen. När poliserna stannar till för att prata med dem springer gruppen i väg och poliserna följer efter i bilen, säger Frida Braf, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Linköping.

När polisbilen körde efter delade ungdomarna på sig och en av poliserna bestämde sig för att följa efter en ung man till fots. Trots upprepade uppmaningar att stanna fortsatte jakten fram till att den misstänkte plötsligt vände sig om och började misshandla polismannen utan förvarning. Polismannen utsattes för våld och blev kraftigt strypt bakifrån så att han bitvis tappade medvetandet. Polismannen använde både batong och pepparspray i ett försök att freda sig, vilket inte gav resultat. I detta läge använde polismannen sitt tjänstevapen eftersom han upplevde att hans liv var i fara.

- Eftersom ärendet fortfarande ska utredas ur ett arbetsrättsligt perspektiv kan jag inte beskriva misshandeln i detalj men vi har med genomförda medicinska undersökningar kunnat konstera att stryptaget hade varit dödligt om inte polismannen hade fått stopp på det, säger Frida Braf.

Avfyrat vapen utreds alltid

När en polis avfyrar sitt vapen ska händelsen alltid utredas för att klarlägga att det var ett riktigt beslut. En sådan utredning överlämnas då alltid till avdelningen för särskilda utredningar (SU) och leds av en åklagare på Särskilda Åklagarkammaren. Deras jobb är att utreda brott av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare. I det här ärendet har nu Särskilda Åklagarkammaren kommit fram till att polismannen befann sig i en nödvärnssituation och därmed inte använde uppenbart oförsvarligt våld. De finner därför ”inte längre anledning att fullfölja förundersökningen”.

Enligt polismyndighetens rutiner ska nu också gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD) ta beslut om en arbetsrättslig utredning ska inledas eller om ärendet ska avskrivas. Det beslutet är ännu inte taget.

Den skottskadade fick första hjälpen

Strax efter att den ena polismannen hade avlossat sitt tjänstevapen så kom den andra polisen till platsen. Han påbörjade första hjälpen på den skottskadade vilket pågick till dess att ambulansen kom dit men den unga mannens liv gick inte att rädda.

- När polis kommer till en plats med skadade personer ska polisen göra en bedömning över vem som är i störst behov av vård. I det här fallet innebar det att allt fokus låg på den skottskadade mannen fram till dess att ambulanspersonalen var på plats, säger Frida Braf.

Den skadade polismannen fördes senare till sjukhus för vård. 

Brottsutredningar

Den man som sköts av polisen misstänktes för rån då det visade sig att han hade på sig stöldgods från rånet tidigare på kvällen, samt för mordförsök på polismannen. De misstankar som har funnits har lagts ned av åklagare på grund av att det inte går att åtala en avliden person. Utöver den avlidne misstänktes ytterligare tre unga män för rånet, men inga av dem har kunnat bindas till brottet.

Kontaktperson
Frida Braf, tillförordnad chef lokalpolisområde Linköping.
Nås via växeln på telefon 114 14.