Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen ökar tryggheten med kameraövervakning i Tynnered

Polisen har nu påbörjat övervakning med kameror i Tynnered. Detta är ett av flera led i det trygghetsskapande arbetet. Polisen samverkar med en rad olika aktörer för en ökad trygghet.

Polisen har nu påbörjat kameraövervakning på en rad olika strategiska platser i Tynnered, i västra Göteborg. Tanken är att kameraövervakningen ska bidra till ökad trygghet och skapa bättre förutsättningar att lösa brott.

– Detta är polisens kameror och vi har satt upp dem på platser som medborgarna upplever som otrygga och där vi också vet att det sker mycket brott. Målet är att kamerorna ska vara både brottsförebyggande och en hjälp i vårt utredningsarbete, säger kommunpolis Linda Bergvall.

Polisen uppmanar samtidigt allmänheten att fortsatt höra av sig och tipsa om pågående brott eller om annan brottslig verksamhet som skapar otrygghet i området.

– Även med kameraövervakningen är det fortsatt angeläget att vi får viktig information från medborgarna. Det styrker ytterligare den bevisning vi kan få in via kamerorna, säger Linda Bergvall.

Ett komplement

I arbetet med kameraövervakningen har polisen samverkat med en rad fastighetsbolag i området och stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Totalt handlar det om 24 kameror. Tidigare erfarenheter av kameraövervakning i andra delar av Göteborg pekar på positiva resultat i kombination med annat arbete.

– Kameraövervakning är ingen enskild lösning. Det är ett komplement till andra insatser och trygghetsskapande arbete i området, säger Linda Bergvall.

Polisen har under året genomfört en rad insatser, som bland annat har resulterat i ett antal vapen- och narkotikabeslag. Ett arbete som också gett fleråriga fängelsestraff för ett antal kriminellt belastade personer. Kameraövervakningen styrker ytterligare detta arbete.

Samverkan

Fastighetsbolagen jobbar löpande med upprustning i sina områden, exempelvis av belysning och trygghetsvandringar med de boende för att bidra till en tryggare boendemiljö. Samtidigt har också stadsdelsförvaltningen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte som fokuserar på att minska problemet med den öppna narkotikahanteringen i det offentliga rummet.

– Narkotikahanteringen är en grund för annan typ av brottslighet och bidrar till en känsla av otrygghet. Många goda krafter i samhället behöver samverka för att öka tryggheten och på sikt minska brottsligheten. Med kameraövervakningen tillför vi ytterligare ett verktyg i det trygghetsskapande arbetet, säger Linda Bergvall.

Läs mer om kameraövervakning på polisen.se:

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Till toppen