Gemensam kommunikationsinsats för att öka tryggheten i centrala Boden

Polisen kommer tillsammans med kommunen och aktörer i närområdet att genomföra en kommunikationsinsats utifrån den lägesbild som råder.

Medborgarna har signalerat att det finns oroligheter i de centrala delarna i
Bodens kommun.. Därför kommer en gemensam presskonferens att hållas där representanter från polis, kommun, Coop och gallerian Enter kommer att delta. Vid presskonferensen kommer det gemensamma trygghetsskapande arbetet att presenteras.

Onsdag den 19 december

Klockan 11.00

Plats: Enter galleria Boden, ingången vid Coop

Kontaktperson:

Stefan Ström, Kommunpolis, telefon 010-568 36 82

Tommy Lindvall, Säkerhetschef Bodens kommun, telefon 0920-623 02

 

Maria Jakobsson, kommunikatör polisen, telefon 070 – 25 25 673

Markus Jornevald, kommunikatör Bodens kommun, telefon 0921 - 621 00