Ökad kunskap om sexualbrott

Ökad kunskap om sexualbrott, närmare myndighetssamverkan med andra aktörer och bättre bemötande av brottsoffer. Det är målen för polisens nya utbildningsinsats inom sexualbrott.

Utbildningen erbjuds samtliga inom polisen som utreder sexualbrott. Den nya utbildningen startar med en pilotomgång i Göteborg under hösten 2018 och omfattar två delar: kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte.

– Kursdeltagarna kommer att få viktiga insikter och redskap tillbaka med sig i arbetet, säger Anna Lindström, verksamhetsutvecklare på utvecklingscentrum Väst, nationella operativa avdelningen, Noa.

Satsningen förväntas ge effekter i form av bättre bemötande och stabilare förundersökningar.

– Vi hoppas kunna säkerställa ett enhetligt synsätt och därmed en högre kvalitet i våra sexualbrottsutredningar, säger Per Ottosson, enhetschef för utvecklingscentrum Väst, nationella operativa avdelningen, Noa.

För rättsväsendet finns särskilda jämställdhetspolitiska mål, däribland att uppklarningen av våldtäkter ska öka och att personer som har utsatts för sexualbrott ska få adekvat professionellt stöd från målsägandebiträde tidigt i processen.

Utbildningen syftar även till att öka förståelsen och kunskapen inom polisen om andra myndigheters och aktörers arbetsuppgifter och roller.

Kontakt:

Anna Lindström, verksamhetutvecklare utvecklingscentrum Väst, nationella operativa avdelningen, Noa. Telefon: 010-565 4943

Per Ottosson, enhetschef, utvecklingscentrum Väst, nationella operativa avdelningen, Noa. Telefon: 010-565 41 40

Till toppen