Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Pressmeddelande - Långsiktiga insatser mot alkohol- och drogproblematik

Polisen och stadsdelen Örgryte-Härlanda tar ett förnyat grepp om problematiken kring alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö. Ett led i det löpande trygghetsarbetet.

Årets medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda får ett fortsatt fokus på alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö.

– Vid medborgarsamtal gjorda under hösten 2017 och våren 2018 ser vi att medborgarna lyfter samma problem och områden som under den stora trygghetsundersökingen inför medborgarlöftet 2017. Vi ser ett behov av att jobba långsiktigt kring den här problematiken och därför väljer vi att fortsätta med samma fokus, säger kommunpolis Robert Björklund.

Fler patrulleringar

Problematiken med påverkade personer på offentliga platser syns bland annat i polisens statistik över anmälda narkotikabrott (överlåtelse, innehav och bruk). Störst antal narkotikabrott i stadsdelen är registrerade kring Redbergsplatsen och Olskrokstorget. Larm och tips till polisen från boende och verksamma i området bekräftar problembilden. För att öka tryggheten och minska problemet med alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö utlovas därför fortsatt följande aktiviteter:

  • Ökad polisnärvaro i området Redbergsplatsen och Olskrokstorget genom fotpatrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta tider vid minst trehundra tillfällen. (Polis)
  • Riktade insatser under våren och hösten i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott och langning av alkohol på offentliga platser med fokus på ungdomar samt erbjuda vård och stöd av socialtjänsten för att förhindra fortsatt användning av droger och alkohol. (Polis & stadsdelsförvaltning)
  • Fortsatt och stärkt ANT- (Alkohol, narkotika och tobak) förebyggande arbete riktat till barn och unga (Stadsdelsförvaltningen).
  • Kontinuerlig kontroll av efterlevnaden av 18-årsgräns och överservering på serveringsställen. (Polis).

Närvaro spelar roll

Under förra året genomförde polisen över trehundra patrulleringar i de områden som upplevdes som otrygga. Utifrån händelserapporterna under föregående löftesperiod kan man också se en minskning av antalet anmälda brott. Exempelvis har antalet händelserapporter kopplat till fylleri minskat från 164 stycken under perioden 2016-02-01 – 2017-01-31 till 100 stycken under motsvarande perioden 2017-2018. Polisen och stadsdelen följer även upp trygghetsarbetet med löpande medborgardialoger.

– Även om vi inte gjort samma omfattande trygghetsundersökning, som inför förra årets löfte, kan vi se en förbättring av den upplevda tryggheten i de delar där man har känt till vårt Trygg i-arbete och medborgarlöftet, säger Robert Björklund vidare.

Samverkan med olika aktörer är en viktig förutsättning för det trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. Årets medborgarlöfte är också ett uttryck för vikten av en fortsatt god samverkan kring frågor som bidrar till en ökad trygghet.

– Det är viktigt att vi utgår från samma problembild och tar ett gemensamt grepp kring de här frågorna. Då tror jag vi kan få större kraft i arbetet, säger Isa Eklund Berglöw på Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning.

Till toppen