Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Pressmeddelande-Gemensamma insatser mot narkotika i Härryda

För att minska problemet med narkotika i det offentliga rummet satsar polisen tillsammans med Härryda kommun på en rad insatser under året.

Hanteringen av narkotika skapar otrygghet och mycket lidande. Därför har nu polisen tillsammans med Härryda kommun ett särskilt fokus på narkotikahanteringen i det offentliga rummet i det nya medborgarlöftet, som lanseras idag tisdag.

– Vi har sett i våra medborgardialoger och de dialoger vi fört med vår personal, att narkotikan är ett stort bekymmer. Vi kan också se att narkotika och annan kriminalitet kryper längre ner i åldrarna och bidrar till en dålig uppväxtmiljö. Det är viktigt att satsa på att motverka detta, speciellt när det handlar om unga. Men vi kommer även jobba med insatser mot äldre etablerade missbrukare, säger kommunpolis Linda Bergvall.

Samtidigt krävs det samlade insatser för att bryta den negativa trenden. I det samlade arbetet är det därför viktigt att flera aktörer i lokalsamhället samverkar med polis och kommun.

– Vi ser att det inte bara är de som hanterar narkotika i sig som är problemet. Det skapar ringar på vattnet i form av otrygghet. Jag tror detta är något som inte bara polisen eller kommunen kan motverka. Inte minst har föräldrar och vårdnadshavare en viktig roll. Det finns även aktörer inom föreningslivet, där vi kan växla upp det trygghetsskapande arbetet, säger Per-Arne Larsson, säkerhetschef på Härryda kommun.

Det här lovar vi

För att märkbart minska problemet med narkotikahantering i det offentliga rummet utlovas följande aktiviteter mellan juni 2018 till juni 2019:

  • Genomföra riktade insatser mot narkotikaproblematiken. Insatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare. (Polis och kommun)
  • Information till föräldrar (Polis och kommun)
  • Inventering av utvalda platser för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön i det offentliga rummet. (Kommun och polis)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Målen följs upp kontinuerligt genom medborgardialoger.
  • Minskat problem med otrygghet i samband med att missbrukare tar över det offentliga rummet.
  • Den öppna narkotikahanteringen skall märkbart minska.Ökad vilja från samhällets "goda krafter" att röra sig ute i den offentliga miljön.
  • Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna.

Årets medborgarlöfte lanseras i Mölnlycke centrum och Resecentrum mellan klockan 14.00 och 16.00 idag tisdag. Möt representanter från polisen och kommunen på plats.

Till toppen