Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Narkotika och polisiär synlighet i fokus för nya medborgarlöften

Fortsatt satsning på ökad polisiär synlighet och riktade insatser mot narkotika. Det är de övergripande satsningar i årets medborgarlöfte för både stadsdelen Centrum och Majorna-Linné i Göteborg.

– Det här året lovar vi att fortsätta vårt arbete mot den öppna droghandeln i både gatu- och krogmiljö. Vi ökar antalet riktade insatser jämfört med föregående år. Vi fortsätter vårt arbete för att medborgarna ska märka av vår närvaro på brottsutsatta platser genom daglig så kallad "hotspots" patrullering i stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné. Vi kommer också arbeta för att minska antalet grova stölder i central staden, säger lokalpolisområdeschef Anders Börjesson.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningarna och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelarna. Polisen och stadsdelsförvaltningarna tar fram en gemensam lägesbild, som bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Årets aktiviteter

Upplevd otrygghet på vissa platser och en tydlig önskan om fler synliga poliser är det som medborgarna i de båda stadsdelarna lyft fram i medborgardialogerna. Otryggheten är ofta kopplad till öppen narkotikahandel och bruk samt olika typer av ordningsstörningar. För att möta problematiken lovar polisen under året följande aktiviter:

Centrum

Hög polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i området kring Nordstan och Kungsportsavenyn. Fokus är att öka tryggheten och minska risken att utsättas för brott.

Minst sex riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.

Minst fyra trafikinsatser med fokus på beteendebrott under kvällar och nätter.

Majorna-Linné

Hög polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i området kring Järntorget och Långgatorna.

Minst tre riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.

Bra polisarbete blir bättre

Under de senaste åren har polisen ökat sin närvaro på vissa brottsutsatta platser i centrala staden. Polisen har också stärkt sin förmåga att arbeta mot öppen narkotika hantering på offentliga platser och i krogmiljö. Förra året startade även lokalpolisområde Storgöteborg City upp en narkotikagrupp, som i huvudsak inriktar sig på narkotikahantering i dessa miljöer.

– Vi får bra respons på vårt arbete. Både från medborgarna men också från våra samverkanspartners. Vi gör ett bra polisarbete, men min bild är att det inte räcker. Vi behöver ytterligare stärka vår förmåga. Det gör
vi nu med bland annat vårt gemensamma trygghetsskapande arbete och aktiviteterna i våra medborgarlöften, säger Anders Börjesson.

 

Till toppen