Reslutat efter tre insatsdagar i Uppsala

Under tre dagar har en riktad operation genomförts i Uppsala. Det har inneburit tillslag, person- och fordonskontroller och flera nya brottsmisstankar. Insatserna är en del i den långsiktiga regionala satsningen mot grov och organiserad brottslighet.

Insatsen ingår i operation Lynx som är region Mitts långsiktiga satsning för att flytta fram positionerna mot grov och organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Operationen kommer att pågå under en lång tid och innebär en metod där regionens resurser samlas för att göra riktade insatser i hela regionen.

-  Resurser från hela regionen är nödvändiga för att kunna göra tillslag av den här omfattningen, säger regionpolischef Carin Götblad, som för drygt ett år sedan fattade beslut om att starta operation Lynx. Hittills har tio insatser genomförts i region Mitt.

Konkret har insatsen den 20-23 november i Uppsala inneburit att polisen kontrollerat fordon och personer och genomfört husrannsakningar på flera adresser. Det har under insatsen inletts förundersökningar avseende misstanke om narkotikabrott, häleri, brott mot vapenlagen, drograttfylleri, olovlig körning, brott mot knivlagen, urkundsförfalskning och förberedelse till rån. 22 förundersökningar har inletts och 15 är misstänkta för brott.  

-   Fokus för insatserna har varit den senaste tidens händelseutveckling med mord och mordförsök, särskilt i områdena Gottsunda och Gränby, säger Jale Poljarevius, kommenderingschef för Operation Lynx.

Han fortsätter:

-  Jag ser stora vinster med att kunna genomföra kraftfulla tillslag i områden som är särskilt tyngda av grova brott.  Det är ett fåtal individer som skapar otrygghet och att lagföra dessa individer är A och O. 

Fakta om Operation Lynx

Operation Lynx är en del av en långsiktig operativ regional satsning mot grov och organiserad brottslighet i region Mitt. Målet med operationen är att försvåra och lagföra personer som ägnar sig åt grov och organiserad brottslighet.

Insatserna varierar i storlek och genomförs i hela region Mitt.

Insatserna bygger på den lokala problembilden, och polisen kommer i flera fall att samverka med andra aktörer, såsom andra myndigheter, kommuner och näringsidkare.

Sedan starten i november 2017 har tio insatser genomförts i region Mitt.

November 2017, Uppsala, Västerås, Gävleborg
Januari 2018, Uppsala
Februari 2018, utredningsinsats, Uppsala
Februari 2018, utredningsinsats, Uppsala
Mars 2018, Gävleborg
April 2018, Västerås
Maj 2018, Uppsala
Oktober 2018, Västmanland
November 2018, två insatser i Uppsala

Läs mer:Polisregion Mitt startar operation Lynx: https://polisen.se/aktuellt/nyheter-2016-2017/2017/november/polisregion-mitt-startar-operation-lynx/