Resultat trygghetsmätning 2018: Både plus och minus i lokalpolisområde Eslöv

Resultatet av 2018 års trygghetsmätning visar på ett något förbättrat resultat på helheten för lokalpolisområde Eslöv. Men det finns variationer mellan de tre kommunerna.

Nu har resultatet för 2018 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Det visar ett något förbättrat totalindex för lokalpolisområde Eslövs tre kommuner tillsammans.

- Det är glädjande att medborgarna som svarat på polisens trygghetsmätning 2018 generellt nu upplever en något högre grad av trygghet än 2017, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

Fakta lokalpolisområde Eslöv:

Kommuner: Eslöv, Hörby och Höör

Svarsfrekvens: 63 %
Antal respondenter: 1 326
Totalindex: 2,41 (2017: 2,50)

Index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar " närmast obefintligt problem" och 6 indikerar " alarmerande påtagligt problem". En låg siffra är alltså bättre än en hög. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.
 

Sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Eslöv

Det samlade indexet för lokalpolisområde Eslöv är något förbättrat mot i fjol, men ligger fortfarande högre än åren dessförinnan.

I Eslövs kommun ligger totalindex på ungefär samma nivå som i fjol. Resultatet för stadsdelen Rönneberga har förbättrats, något som förhoppningsvis kan vara en följd av kommunens välfärdssatsning där, som även polisen varit engagerad i. Trafikproblemen i kommunen ligger fortsatt på en hög nivå, liksom utomhusstörningarna med ungdomsgäng och buskörning. Något fler anser att polisen bryr sig om lokala problem.

Hörby har ett förbättrat totalindex, och även ett förbättrat resultat gällande upplevd otrygghet. Men otryggheten är fortfarande ett problem, som måste tas på allvar. Medborgarnas inställning till polisens arbete mot lokala problem har förbättrats. Indexet för narkotikapåverkade personer i bostadsområden har försämrats, liksom för bilister som kör för fort.

Höörs kommuns totala index ligger också på ungefär samma nivå som i fjol, 2,06. Otryggheten ute ensam sen kväll har minskat, medan buskörningar med moped/mc har ökat. I ytterområdena har oron för bostadsinbrott ökat. 78 procent uppger sig inte utsatts för något brott alls, vilket i ett nationellt perspektiv är bra. Det finns viss kritik mot polisens agerande mot lokala problem.
 

Mer detaljerad information

Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten "Resultat trygghetsmätning 2018 – Lokalpolisområde Eslöv".

Kontaktpersoner

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser:
Eslöv: Mats Gummesson Odestål: 0702-82 61 94
Hörby: Malin Sjöblom: 010-561 80 67
Höör: Anna Johansson: 0706-26 30 18

 

Polismyndigheten

Ingrid Karlsson, kommunikatör

010-561 47 67

 

Till toppen