Trygghetsmätning 2018: Flera förbättringar i årets mätning

Årets trygghetsmätning visar att tryggheten i flera delar har ökat bland medborgarna i Lokapolisområde Kävlinge.

Nu har resultatet för 2018 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Det visar att tryggheten i flera delar har ökat bland medborgarna i lokalpolisområde Kävlinges fyra kommuner (Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp). 

-  Glädjande siffror totalt för vårt lokalpolisområde, men vi slår oss inte till ro! Vi har mer att göra för den upplevda tryggheten ute, bland annat i Burlövs kommun, särskilt centrala Arlöv, som fortsatt ligger på för höga nivåer, säger lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin. 

Index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ” närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Fakta lokalpolisområde Kävlinge:

Kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp

Svarsfrekvens: 63,8 %
Antal respondenter: 1 724
Totalindex: 1,81 (2017: 1,94)

Sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Kävlinge

Totalindexet för hela lokalpolisområde Kävlinge har förbättrats i årets mätning. Den största bidragande orsaken till det är Staffanstorp, som har ett märkbart bättre resultat i år. Omdömet för lokalpolisområdet som helhet om polisens agerande mot problem har förbättrats från index 3 till 2. Men självklart finns det också vissa områden där resultatet försämrats, där vi behöver jobba vidare tillsammans med kommunerna och andra samverkanspartners.

Burlövs totalindex har ökat något, trots att resultatet visar på ökad trygghet på flera områden. Exempelvis är färre otrygga på tåg och bussar och i egna bostadsområden. Det som ökat är bland annat rädslan för störande ungdomsgäng, och en hög andel känner otrygghet ute sena kvällar.

Kävlinges totalindex är oförändrat från i fjol. Det finns små förändringar i delresultaten, vissa till det bättre och vissa till det sämre. En liten förbättring gällande oron för bostadsinbrott kan ses. Trafikproblem och inbrott i bostaden oroar mest. Resultatet för polisens arbete mot lokala problem har förbättrats.

Lomma är en trygg kommun, som i år blivit ännu tryggare. 88 procent uppger sig inte ha utsatts för brott alls. Fler anser att polisen bryr sig om de lokala problemen. Dock har nedskräpningen och trafikproblematiken ökat.

Staffanstorps totalindex har förbättrats till 1,88 från fjolårets 2,13. Tryggheten ute sena kvällar har ökat, speciellt i Staffanstorps tätort. Att bilar kör för fort är ett problem, samt ökad nedskräpning.

Mer detaljerad information

Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet  finns i rapporten ”Resultat trygghetsmätning 2018 – Lokalpolisområde Kävlinge”.

Kontaktpersoner

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun. 

Kommunpoliser:

Burlöv:                Selma Tengeborg: 0733-75 12 76

Kävlinge:             Michael Rydberg: 0705-93 39 70

Lomma:               Håkan Persson: 0701-45 50 28

Staffanstorp:       Christer Stålhandske: 0733-75 11 15 

Polismyndigheten

Ingrid Karlsson, kommunikatör

010-561 47 67