Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Resultat trygghetsmätning 2018 - lokalpolisområde Lund

Lund uppfattas fortfarande som en trygg kommun men det finns också utvecklingsområden för Polisen och kommunen att arbeta med.

Nu har resultatet för 2018 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts.

- Det är glädjande att konstatera att Lundaborna är fortsatt trygga och att de verkar lita på Lundapoliserna, säger lokalpolisområdeschef Patrik Isaksson.

- Det här är ett bra underlag för oss när vi utvecklar kommunens trygghetsarbete. Det finns en positiv utveckling på flera områden, vilket är glädjande, men också negativa tendenser som vi måste ta på allvar. Lunds kommun ska ta trygghetsfrågorna på största allvar och vi kommer bland annat att införa kommunala ordningsvakter, kameraövervakning på brottsutsatta platser och märk-DNA för att minska antalet inbrott, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar "närmast obefintligt problem" och 6 indikerar "alarmerande påtagligt problem". Kommunen delas in i delområden, som får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun och lokalpolisområdet som helhet, vilket för Lunds del är samma sak eftersom lokalpolisområde Lund bara består av en kommun.

Fakta Lund:

Svarsfrekvens: 64,3 % (56,8-72,9 %)

Antal utskick: 3 600
Antal respondenter: 2 317
Totalindex: 1,53 (2017: 1,46)

Sammanfattning av årets resultat

Trots en svag ökning av det totala indexet uppfattas Lund fortfarande som en förhållandevis trygg stad. Utsattheten för fysiskt våld är låg, och en väldigt hög andel har inte utsatts för något brott alls under det gångna året. Lund har väldigt bra siffror i jämförelse med andra kommuner i polisregion Syd.

Förbättrat resultat ses framför allt i Lunds centrum, i Södra Sandby och på Norra Fäladen. På alla dessa ställen har särskilda insatser gjorts från både polis och kommun under det gångna året.

På Klostergården går utvecklingen åt andra hållet, där resultatet för flera problemområden uppvisar ett sämre resultat jämfört med i fjol, även om förändringen är liten och siffrorna fortfarande är förhållandevis låga. Här behöver vi intensifiera och utveckla de insatser vi gör tillsammans för att bryta den negativa trenden.

I de östra delarna av kommunen (Dalby, Veberöd, Genarp) ser vi en viss ökning av den upplevda otryggheten, trots att utsattheten för brott är låg. Här är man också minst nöjd med polisens arbete mot lokala problem.

Hur ska resultatet användas?

Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, bilda underlag när vi – polis och kommun tillsammans – tar fram vår gemensamma lägesbild för Lund. Denna ligger sedan till grund för planering av aktiviteter under 2018, både egna och gemensamma.

Mer detaljerad information

Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten ”Resultat trygghetsmätning 2018 – Lokalpolisområde Lund”.

Kontaktpersoner
Frågor om trygghetsmätningen besvaras för polisen av kommunpolis Joakim Nyberg (tel 0733-48 30 70) och för Lunds kommun säkerhetssamordnare Lennart Larsson, (tel 0705-57 81 43).

 

Polismyndigheten, polisområde södra Skåne

Ingrid Karlsson, kommunikatör

010-561 47 67

 

Till toppen