Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Resultat trygghetsmätning 2018 - lokalpolisområde Trelleborg

Trygghetsmätningen för 2018 visar på en förbättring i Svedala och Vellinge medan Trelleborg har ökat något.

Nu har resultatet för 2018 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts.

- Vi ser förbättringar i Svedala och Vellinge, medan resultatet för Trelleborg har försämrats något. Vi siktar framåt, med hjälp av en god dialog mellan polis, kommun och medborgare. Detta är helt avgörande för en effektiv samverkan i syfte att förebygga och bekämpa brott. Tillsammans kan vi skapa ett tryggt, jämlikt och säkert samhälle! säger lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist.

Index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar " närmast obefintligt problem" och 6 indikerar " alarmerande påtagligt problem". Ett lågt index är alltså bättre än ett högt. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Fakta lokalpolisområde Trelleborg:

Kommuner: Svedala, Trelleborg och Vellinge

Svarsfrekvens: 66,6 %
Antal respondenter: 1 999
Totalindex: 1,63 (2017: 1,66)

Sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Trelleborg

Det samlade indexet för lokalpolisområde Trelleborgs tre kommuner har minskat en aning (1,63 i år mot 1,66 i fjol). Uppdelat på kommunerna har problemindex i Trelleborg ökat, medan det minskat i Svedala och Vellinge.

I Trelleborg är det framför allt den konkreta känslan av otrygghet som ökat. Detta trots att antalet brott minskat. Utsattheten för brott – där de svarande själva uppger om de utsatts för brott eller ej – har legat ungefär jämnt under de senaste fem mätningarna. Buskörning är ett problem, framför allt i Anderslöv och Skegrie.

Svedalas resultat har förbättrats på flera områden. Oron att utsättas för brott har minskat, liksom oron för bostadsinbrott. Dock ligger nivån för störande ungdomsgäng i tätorten Svedala fortsatt högt. Även trafiken är ett problem med bilar som kör för fort och buskörning med mopeder.

Vellinges index förbättras för andra året i rad. De flesta verkar känna sig förhållandevis trygga i utomhusmiljön. Även oron för bostadsinbrott minskar. Men även här finns trafikproblem med bilar som kör för fort och buskörning med moped/mc, framför allt i vissa delar av kommunen.

Mer detaljerad information

Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten "Resultat trygghetsmätning 2018 – Lokalpolisområde Trelleborg".

Kontaktpersoner

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser:

Trelleborg: Mats Rindborn Grahl: 010-561 68 28
Vellinge: Jörgen Sjåstad: 0733-48 30 03
Svedala: Jan-Ingvar Nilsson: 0706-55 83 04

 

Polismyndigheten

Ingrid Karlsson, kommunikatör

010-561 47 67

 

Till toppen